رقیه ابراهیم زاده اصلی

مجله گیلان فردا- در شماره بهاری مجله گیلان فردا که مصادف شده است با زمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا موضوعات کوچک اما مرتبطی دست مایه نوشتن این مطالب شده است.

بر اساس  آمار اعلام شده از سوی مسئولان حدود 1600 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند!!! و همچنین بر اساس اعلام ستاد انتخابات گیلان، 15 هزار و 454 نفر برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان ثبت نام کرده اند.

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ، 29 اردیبهشت ماه در سراسر میهن اسلامی برگزار خواهد شد.

مردم در شهر رشت 11 عضو شورا و در 46 شهر دیگر، پنج عضو شورا را انتخاب می کنند. امید که این انتخاب ها با دقت و شناسایی کاندیداهای توانمند و کارآمد همراه باشد. و اما مردم کوچه و خیابان چه می گویند:

 

خاک توی گورت، تو چرا کاندیدا نشدی

در عین حال که می خندد اما طنز تلخی هم در چهره اش مشهود است! وقتی در مورد انتخابات نظرش را می پرسم، پوز خندی می زند و می گوید: وقتی این همه آدم رفتند برای انتخابات ثبت نام کردند، مادرم به من گفت: خاک توی گورت، تو چرا کاندیدا نشدی! با این که از حرفش خنده ام گرفته بود اما خودم را کنترل کردم، حرفش قابل تعمق بود...

 

خوب مچ می گیرند

می پرسم چه نظری در مورد مناظره ها دارید؟ می خندد و می گوید:«خیلی خوب است،خودشان مچ همدیگر را می گیرند! سوالم را با تاکید بر این که شوخی نمی کنم و می خواهم نظرتان را بنویسم تکرار می کنم، می گوید: من هم شوخی نمی کنم...

 

فقط مطالب را پاک می کنم

می گویم چرا این قدر سرتن در گوشی است، خسته نمی شوید؟ می گوید: من فقط از صبح تا شب مشغول پاک کردن پیام ها هستم، نه خواندن پیام ها! می گویم چه پیام هایی؟ می گوید:« پیام هایی که گروه های تلگرامی می گذارند، مخصوصا در روزهای اخیر که تمامی کاندیداها از ظرفیت این رسانه مجازی استفاده می کنند و تمامی دوستان و به قولی لیست تلفن خود را به گروه اضافه می کنند، مگر شما خودتان عضو این گروه ها نیستید؟ بیایید ببینید چه خبر است...

 

دور دوم ریاست جمهوری

اعتقاد دارد که روسای جمهور در دور دوم باید بهتر از دور اول کار کنند. می گوید متاسفانه در دوره های پیش اینچنین نشد. در مورد هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری نظر کارشناسی می دهد که کاملا مشخص است برخی از مطالب با آگاهی است و بقیه متاثر از فضای تبلیغاتی روزهای انتخاباتی. اما در ادامه می گوید:«راستش ما را گیج کرده اند. هرکس چیزی می گوید و آدم نمی داند چی درست است چی غلط...

 

در انتخابات شرکت می کنم

لحظه ای با قاطعیت و لحظه دیگر با لحنی همراه با شک می گویدک«در انتخابات شرکت می کنم» می گویم بهرحال هر نظر و انتخابی که داشته باشید حضور شما در انتخابات مهم است. می گوید:«بله مهم است، به خاطر عرق ملی مهم است، ولی آیا این حضور فقط باد زمان انتخابات مهم باشد»...

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر بنویسید:

security code