مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان و مسئول دبیرخانه شورای فنی استان: چاپ
لزوم توسعه سامانه یکپارچه نظارت؛ «ساجار »
14 فروردین 01 - 00:01  | 616 بازدید

          

گیلان فردا، شهلا ابراهیم زاده اصلی- استقرار نظامی یکپارچه، برای پدیدآوری طرح ها و پروژه‏ های سرمایه‏ گذاری، در چارچوب اسناد برنامه‏ های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه‏ های سرمایه‏ گذاری با رویکردی نتیجه‏ گرا، با قابلیت پیگیری، ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و زیست‏ محیطی کشور از جمله اهداف نظام فنی و اجرایی کشور است. در اردیبهشت ۱۴۰۰ هیئت وزیران، به استناد تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر «تهیه و اجرای سند نظام فنی و اجرایی کشور» توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، «آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» را نیز در راستای افزایش کارآمدی تصویب کرد.

برای اینکه با فعالیت های نظام فنی و اجرایی استان بیشتر آشنا شویم از آقای مهندس غلامرضا رحیمی، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان و مسئول دبیرخانه شورای فنی استان چند سوال پرسیدیم. این گفت و گو در ادامه به نظرتان می رسد:

 

لطفا بفرمایید چه تعداد پیمانکار بومی و شرکت های پیمانکاری در گیلان فعال هستند؟

در استان گیلان، تعداد 757 پیمانکار محلی، 1114 شرکت پیمانکاری حقوقی و 89 شرکت مهندسین مشاور دارای گواهینامه صلاحیت معتبر وجود دارد. البته فرم اعلام وصول کارهای پیمانکاری و قرارداد های مهندسین مشاور 399 مورد بوده که از این تعداد پس از بررسی تعداد 351 مورد با مبلغ قرارداد 14500 میلیارد ریال تائید شده است.

 

در سال 1400 چه تعداد پرونده دریافت کردید و منجر به صدور چند گواهینامه شد؟  

تعداد پرونده های وارده پیمانکاری حقوقی1536 مورد بوده که از این تعداد 439 پرونده تائید نهایی و منتج به صدور گواهینامه شده است. تعداد پرونده های وارده پیمانکاری محلی نیز 148 مورد بوده که از این تعداد 134 پرونده تائید شد. علاوه بر این ها تعداد پرونده های وارده مشاور نیز 121 مورد بود که از این تعداد 30 مورد منتج به صدور گواهینامه شده است.

 

به نظر می رسد واحد مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان یکی از واحدهای پر ترافیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان باشد.        

بله، همینطور است. تعداد متوسط ارباب رجوع واحد و خدمات ارائه شده مربوط به این مدیریت، بر اساس آمار واحد نگهبانی 19 نفر در روز بوده که با اضافه شدن دیگر خدمات واحد به طور متوسط 42 نفر در روز محاسبه می شود. به عنوان مثال در سال 1400 تعداد نامه های وارده مربوط به مدیریت (903 مورد) و تعداد نامه های صادره مربوط به مدیریت (745 مورد) بوده است. همچنین 50 مورد نیز به عنوان نماینده سازمان درجلسات مختلف شرکت مستمر داشته ایم.

 

چگونگی نظارت و تعداد نیروهای ناظر در بازه های زمانی یکی از نکات مهم در اجرای پروژه های عمرانی است. فعالیت گروه نظارت و ارزیابی طرح ها در این واحد چگونه است؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم ما به دفعات و به تناوب از پروژه های مختلف بازدید داریم. به عنوان مثال در سال 1400 بازدید از پروژه های اداره کل بنیاد مسکن در سطح استان 137 مورد، بازدید از طرح های ملی استانی شده شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب 26 مورد و بازدید از پروژه های ملی استانی شده اداره کل راه و شهرسازی استان 7 مورد بوده است.

همچنین 10 مورد از پروژه های مجتمع فرهنگی و هنری اداره کل ارشاد اسلامی در سطح استان  بازدید داشتیم و 19 مورد

بازدید نیز از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی در سطح استان انجام شده است.

 

آیا در روند بازدید ها با کندی کار و یا تخلف هم مواجه می شوید؟

گاه ممکن است با توجه به زمان تعیین شده برای پروژه، تاخیر هم وجود داشته باشد که در این خصوص بررسی می شود تا مشکلات کاهش یافته و موانع رفع شود. گاهی هم ممکن است دلایل عنوان شده از سوی پیمانکار قابل پذیرش نباشد. در همین راستا و پس از بازدید از پروژه ها تعداد گزارش های موردی تهیه شده توسط همکاران واحد، 24 مورد و پاسخ به  استعلام های مربوط به ضوابط نظام فنی و اجرایی 53 مورد بوده است.

 

به عنوان مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان و دبیر شورای فنی استان بفرمایید چند جلسه در سال برگزار می کنید و چه کارگروه هایی ذیل این دبیرخانه فعالیت می کنند؟  

طی سال، 12 جلسه شورای فنی استان را برگزار می کنیم و چهار کارگروه نیز ذیل این دبیرخانه فعال هستند.

کارگروه پیمان و ضوابط فنی: این کارگروه 23 جلسه برگزار کرده و موارد متعددی در این جلسات بررسی شده که دستورالعمل قیمت مقطوع آسفالت و بررسی شش مورد حل اختلاف و سه مورد تجدید نظر در نرخ پیمان و پنج مورد درخواست اعمال ماده 46 پیمان، بخش کوچکی از این موارد بوده است.

کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت: این کارگروه 10 جلسه برگزار کرده و از 19 واحد تولیدی مصالح ساختمانی نیز بازدید داشته است.

کارگروه آموزش و ضوابط فنی: این کارگروه با برگزاری چندین جلسه کارشناسی، برنامه ریزی برای 13 دوره آموزشی را انجام داده است.

 کارگروه نظارت: این کارگروه نیز 621 بازدید از پروژه داشته و  13 جلسه کارشناسی برگزار کرده و موارد متعددی را در راستای شرح وظایف کارگروه مورد بررسی قرار داده است.

 

چه تعداد گواهینامه مهارت در استان صادر شده است؟

تعداد گواهینامه مهارت صادر شده برای استاد کاران در سال 1400  توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای با برنامه ریزی انجام پذیرفته توسط کارگروه آموزش و ضوابط فنی،  3909 مورد بوده که در قالب  937284 نفر-ساعت دوره آموزشی برگزار شده است. 

 

با توجه به وضعیت مصالح در استان به نظر می رسد مشکلاتی در این بخش وجود داشته باشد. شما چه نظری در این مورد دارید؟

بله، کمبود مصالح شن و ماسه در استان یکی از مشکلات موجود در حوزه نظام فنی و اجرایی است چون باعث افزایش هزینه پروژه ها  می شود.

 

ساماندهی برداشت شن و ماسه و کاهش کمبود مصالح در استان چگونه مدیریت می شود؟

بخشی از کمبود مصالح از استان های مجاور تامین می شود. ولی مدیریت قابل قبولی با توجه به حجم مورد نیاز مصالح در استان، توسط دستگاه های متولی صورت نمی پذیرد که همین موضوع باعث گردیده هزینه تهیه و حمل این گونه مصالح در استان گرانتر از استان های دیگر باشد، بنابراین هزینه اجرای پروژه ها افزایش یافته است.

 

حوزه نظام فنی و اجرایی با چه چالش های دیگری روبرو است؟

گاه تزریق نامناسب نقدینگی در روند اجرای پروژه های عمرانی، باعث کندی عملیات اجرایی آن ها می شود.

گاهی نیز عدم هماهنگی در تدوین دستورالعمل ها و ضوابط فنی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها باعث ایجاد ابهامات مختلف در اجرای آن می گردد.

 

لطفا در مورد سامانه نظارت هم کمی توضیح دهید. آیا می توان به اجرایی شدن سامانه یکپارچه نظارت امیدوار بود؟

لزوم اهمیت بیشتر به جایگاه نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی در سطح کشور کاملاً احساس می شود و راه اندازی سامانه یکپارچه نظارت (ساجار و...) تا حد زیادی می تواند مقوله نظارت را کیفی تر کند، تا ناظران هم با پارامترهای استاندارد، پروژه ها را ارزیابی و نظارت کنند که امیدواریم هر چه بیشتر توسعه یابد.

 

آیا چالش های دیگری هم در این حوزه وجود دارد؟ به نظرتان نقش آموزش در حوزه فنی چگونه است؟

عدم تدوین و ابلاغ بخشنامه مربوط به الزامات مورد نیاز و وجود چارت سازمانی مناسب در دستگاه ها برای شناخته شدن به عنوان دستگاه اجرایی نیز بهتر است بیشتر مورد توجه قرار گیرد. طبیعتاً نقش آموزش در هر حوزه بسیار مهم است. در همین راستا متاسفانه عدم تعریف و تدوین ساختار مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی فنی به منظور ارتقاء کیفی عوامل نظام فنی نیز مغفول مانده که لزوم پرداختن به آن کاملاً محسوس است.          

 

برچسبها : ،
به اشتراک بگذارید:

نظر بنویسید:

security code