در گفت و گو با مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان اعلام شد: چاپ

به حداقل رسیدن زمان و مراحل تشخیص صلاحیت پیمانکاران در دولت سیزدهم

گیلان فردا، ساناز فرزانه-استان گیلان، تعداد 863 پیمانکار محلی، 1212 شرکت پیمانکاری حقوقی و 116 شرکت مهندسین مشاور دارای گواهینامه صلاحیت معتبر وجود دارد. باخبر شدیم گیلان امتیاز تشخیص صلاحیت پایه دو را نیز کسب کرده است در این خصوص و به مناسبت هفته دولت گفت و گویی با غلامرضا رحیمی، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان انجام شده که در ادامه می خوانید:

***
رحیمی، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان ضمن تبریک هفته دولت با اشاره به فعالیت های مختلف حوزه نظام فنی، می گوید: یکی از فعالیت های این حوزه در بخش تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران است. حسب درخواست یا پرونده هایی که از طریق سیستم به ما می رسد بررسی های لازم را انجام می دهیم و پرونده هایی که مستندات و مدارکشان کامل باشد گواهینامه صلاحیت چهار ساله را دریافت می کنند.

وی ادامه می دهد: البته طی یکی دو سال اخیر اقدامات مختلفی در این روند صورت گرفت. چون سیاست دولت محترم مبنی بر این بود که مراحل مرتبط به صورت الکترونیکی باشد. در این راستا ما نیز کارها را به صورت الکترونیکی ساماندهی کردیم تا از مراجعات غیر ضروری جلوگیری شود و متقاضیان از خانه یا محل کار اطلاعات لازم خود را در سامانه مربوطه بارگذاری کرده و کارشناسان بررسی لازم را انجام دهند. در این چرخه یعنی از هفته دولت سال قبل تا هفته دولت سال جاری اتفاقات دیگری هم افتاد مبنی بر اینکه بسیاری از مراحل کار را توانستیم به صورت سیستمی پیگیری کنیم. از جمله ارسال گواهینامه صادره به متقاضیان و یا برخی از اقدامات مربوط در این سامانه با همکاری اداره کل پست انجام و موجب کاهش مراجعات حضوری شد و این اتفاق خوب و مناسبی در حوزه تشخیص صلاحیت بوده است.

به بیان دیگر پیمانکاران و مشاوران از مراحل ثبت نام تا تکمیل مدارک و بررسی و اخذ گواهینامه فقط یک مرحله مراجعه حضوری به سازمان خواهند داشت. که آن هم به منظور رویت و امضای حضوری است که در این حوزه صورت می گیرد. بنابراین زمان مراحل تشخیص صلاحیت به حداقل رسیده است.

وی با اعلام این خبر که گیلان امتیاز تشخیص صلاحیت پایه دو را کسب کرده است، می گوید: با توجه به اقدامات حوزه تشخیص صلاحیت مطابق با قانون، حق بررسی یا اعطای گواهینامه ها به سازمان برنامه بودجه کشور داده شده است که به تناسب فعالیت هایی که استان ها در این زمینه دارند به بعضی از استان ها از جمله استان گیلان نیز تفویض اختیار شده است. تا سال گذشته در استان گیلان پایه های 3 را در حوزه مشاوره، تشخیص صلاحیت و برایشان گواهینامه صادر می کردیم. اما با توجه به عملکرد خوب استان در این بخش، در سال جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور امتیاز و مجوز تشخیص صلاحیت پایه های 2 نیز به نظام فنی و اجرایی گیلان اعطا شد.

وی در پاسخ به اینکه نظام فنی و اجرایی استان چه فعالیت های دیگری دارد، اضافه می کند: بازدید از پروژه ها که با برنامه مشخصی صورت می گیرد از وظایف این حوزه است که سعی می کنیم با توجه به مشکلات احصاء شده در بازدیدهای سنوات گذشته، بازدیدها را با شیوه جدید انجام دهیم. امسال نیز با برنامه ریزی بیشتر، گروهی را متشکل از شورای فنی و نظام فنی با حداقل سه عضو در نظر گرفتیم که بازدید ها با رویکرد جدید انجام شود تا موانع و مشکلات پروژه ها بررسی و رفع شوند. پس از بازدیدها گزارشات تهیه شده به مراکز مرتبط ارسال و در شورای فنی نیز با حضور همکاران خود دستگاه مربوطه و اعضای شورای فنی طرح موضوع شده و راهکار ارایه می شود.

رحیمی در پاسخ به اینکه در خصوص پروژه های بزرگ استان چه رویکردی داشته اید، تصریح می کند: از بعضی پروژه ها از جمله راه آهن و آزادراه که از حساسیت بیشتری برخوردار هستند ماهانه بازدید بعمل می آید و بررسی های لازم به لحاظ عملکردی و روند انجام کار در اجرای پروژه بررسی و گزارشات لازم به تهران و متولیان امر در استان ارسال می شود تا مشکلات احتمالی احصاء و رفع شوند.
برای بازدید از بقیه پروژه ها نیز با توجه به اهمیت و اولویتی که دارند برنامه ریزی می کنیم. تقریبا برای هزار پروژه برنامه ریزی کردیم و الان همکاران بازدیدهای میدانی را انجام می دهند.

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه 610 مورد بازدید و تهیه گزارش از پروژه های عمرانی استان در این حوزه انجام شده است، افزود: همچنین 85 مورد بازدید از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی در سطح استان، 24 مورد تعداد گزارش های موردی تهیه شده توسط همکاران واحد، 54 مورد پاسخ به استعلام های مربوط به ضوابط نظام فنی و اجرایی، تعداد گواهینامه مهارت صادر شده برای استاد کاران در سال 1401توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای، 3046 نفر در قالب 605848 نفر-ساعت برگزاری دوره آموزشی و 50 مورد شرکت مستمر درجلسات مختلف به عنوان نماینده سازمان از فعالیت های گروه نظارت و ارزیابی طرح ها بوده است.

وی با یادآوری اینکه در شورای فنی حسب چند وظیفه در قالب چهار کارگروه اقدامات پیگیری می شود، ادامه می دهد: «کارگروه نظارت» پروژهای نظارتی را ساماندهی می کنند. «کارگروه مصالح» کیفیت مصالح تولید شده در استان به لحاظ استاندارد را مورد بررسی قرار می دهند. در «کارگروه آموزش» عوامل تاثیر گذار بر روند اجرای پروژه از آغاز تا انتها بررسی می شود از جمله مباحث تاثیرگذار مدیریتی، اجرایی، پیمانکاران و مشاوران و در این خصوص برنامه های آموزشی مرتبطی سالانه در استان ارایه می شود تا ضمن شناسایی عوامل دخیل، باعث ارتقای کیفیت کار مهندسین، پیمانکاران و مشاوران شده و آموزش های لازم پیش بینی و اجرا می شود. در «کارگروه پیمان» نیز چنانچه اختلافاتی بین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران و مشاوران وجود داشته باشد، بررسی کرده و تصمیمات لازم برای کاهش و رفع موانع و مشکلات اتخاذ می شود. سپس همه این گزارشات به شورای فنی ارسال می شود و این شورا حسب موارد مطرح شده مسایل را بررسی و موارد پیش آمده را تجزیه و تحلیل کرده و تلاش می کند با برنامه ریزی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه می دهد: به عنوان مثال در کارگروه پیمان و ضوابط فنی 30 جلسه برگزار و موارد متعددی در این جلسات بررسی شد که دستورالعمل قیمت مقطوع آسفالت و بررسی 12 مورد حل اختلاف و 5 مورد درخواست اعمال ماده 46 پیمان، بخش کوچکی از این موارد بوده است. همچنین در کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت، 11 جلسه برگزار و از 85 واحد تولیدی مصالح ساختمانی نیز بازدید شده است.
کارگروه آموزش و ضوابط فنی نیز 7 جلسه کارشناسی برنامه ریزی برای 22 دوره آموزشی را انجام داده است و کارگروه نظارت از 610 پروژه بازدید کرده و 14 جلسه کارشناسی برگزار کرده و موارد متعددی را در راستای شرح وظایف کارگروه مورد بررسی قرار داده است.
در گروه مشاوران و پیمانکاران نیز تعداد دفعات پرونده های وارده پیمانکاری حقوقی1274 مورد بوده که تعداد 364 پرونده تائید نهایی و منتج به صدور گواهینامه شده است. تعداد دفعات پرونده های وارده پیمانکاری محلی نیز 162 مورد بوده که تعداد 158 پرونده تایید شده است. همچنین تعداد دفعات پرونده های وارده مشاور، 198 مورد بوده که تعداد 40 مورد منتج به صدور گواهینامه شده است.

تایید تعداد 576 مورد پیمانکاری با مبلغ قرارداد 26742 میلیارد ریال
وی با بیان اینکه فرم اعلام وصول کارهای پیمانکاری و قراردادهای مهندسین مشاور 597 مورد بوده که از این تعداد پس از بررسی تعداد 576 مورد با مبلغ قرارداد 26742 میلیارد ریال تائید شده است، می گوید: مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان طی یک سال اخیر 975 مورد نامه وارده و 635 مورد تعداد نامه صادره مربوط به مدیریت داشته است.

 

برچسبها : ،
به اشتراک بگذارید:

نظر بنویسید:

security code